Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê bất động sản 2020

Hợp đồng cho thuê bất động sản có những nội dung như thế nào? Pháp luật Việt Nam quy định ra sao với loại hợp đồng này? Sau đây là bài tư vấn của LNP Law

1. Thế nào là hợp đồng cho thuê bất động sản?

Hợp đồng cho thuê bất động sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao nhà ở hoặc đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác, cho thuê đất được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

LNP LAW

2. Nội dung cơ bản của soạn thảo Hợp đồng thuê bất động sản:

Hợp đồng cho thuê bất động sản có nội dung hợp đồng như sau:

Tên, địa chỉ của các bên: các bên ghi rõ tên người đại diện ký kết hợp đồng và thông tin liên quan.

Các thông tin về bất động sản: Có diện tích bao nhiêu, lô đất số, …

Giá cho thuê, cho thuê mua;

Phương thức và thời hạn thanh toán;

Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

Bảo hành;

Quyền và nghĩa vụ của các bên;

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

Phạt vi phạm hợp đồng;

Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

Giải quyết tranh chấp; Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

3. Lý do vì sao khách hàng nên lựa chọn dịch vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê bất động sản tại LNP law

– Luật sư tư vấn, soạn thảo rà soát hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các quy định pháp luật có liên quan.

– Vai trò của Hợp đồng trong các giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

– Khi có tranh chấp xảy ra, việc có luật sư, chuyên gia pháp lý nghiên cứu, phân tích hợp đồng đối chiếu tình hình thực tế với quy định pháp luật và tư vấn, khi đó bạn sẽ có phương án lựa chọn tối ưu nhất để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng.

4. Những công việc LNPlaw thực hiện khi khách hàng lựa chọn Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê bất động sản

– Bước 1: Gửi yêu cầu tư vấn soạn thảo hợp đồng hoặc rà soát tính pháp lý hợp đồng:

Gửi Yêu cầu trực tiếp và thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng qua trao đổi bằng cách liên hệ: lawyer@lnplegal.com – 0968996603

– Bước 2: Thẩm định đánh giá nội dung, yêu cầu khách hàng gửi:

Sau khi tiếp nhận đề nghị của bạn, luật sư LNP LAW sẽ phân loại hợp đồng cần soạn thảo, tư vấn, hoặc rà soát tính pháp lý để đánh giá yêu cầu của bạn nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của bạn theo quy định pháp luật.

– Bước 3: Thông báo chi phí: Sau khi thẩm định nội dung yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo chi phí dịch vụ luật sư.

– Bước 4: Thực hiện soạn thảo hợp đồng thuê bất động sản và rà soát hợp đồng:

Sau khi việc thanh toán của bạn hoàn tất, luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành ngay nhiệm vụ tư vấn, soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng theo yêu cầu của bạn

Trong quá trình soạn thảo, rà soát luật sư sẽ liên hệ tư vấn thêm hoặc phân tích những ưu thế hoặc những điều khoản không phù hợp, bất lợi để bạn cân nhắc nên sửa đổi hay loại bỏ trong nội dung hợp đồng.

– Bước 5: Hỗ trợ đàm phán, thương lượng hợp đồng:

Nếu trong quá trình đàm phán hoặc ký kết hợp đồng có phát sinh những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi. LNP LAW sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ bạn để đạt kết quả tốt nhất.

– Bước 6: Hoàn thành công việc và gửi kết quả cho khách hàng:

5. Các loại hợp đồng khác LNP law tư vấn soạn thảo bao gồm

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại 2020

Tư vấn Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 2020

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản 2020

Tư vấn Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất 2020

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà 2020

Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc 2020

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại năm 2020