Thời điểm sử dụng thương hiệu

Sử dụng thương hiệu là một vấn đề quan trọng đối với những người nộp đơn sở hữu. Vậy thời điểm nào thì được sử dụng thương hiệu? Bài viết dưới đây, LNP LAW sẽ giải đáp thắc mắc trên của quý vị.

Cơ sở pháp lý

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx

THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG NHÃN HIỆU?

Theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký thương hiệu không phải là thủ tục bắt buộc. Vì vậy, các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng thương hiệu của mình bất cứ lúc nào mà không cần đăng kí. Tuy nhiên, đăng ký thương hiệu sẽ giúp chủ sở hữu được độc quyền sử dụng, được quyền chuyển nhượng cho cá nhân/tổ chức khác. Chủ sở hữu được quyền cấp phép cho người khác sử dụng và quyền yêu cầu các cơ quan Nhà nước thực hiện các biện pháp bảo vệ khi Nhãn hiệu của mình bị người khác xâm phạm.

 Vậy sau khi đăng kí thì thời điểm nào được sử dụng thương hiệu đã đăng kí?

Để đăng kí được thương hiệu, người nộp đơn khi có nhãn hiệu mới cần nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ để gắn lên các sản phẩm, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc nộp đơn đăng ký vào Cục sở hữu trí tuệ không có nghĩa là nhãn hiệu sẽ được cấp văn bằng bảo hộ. Để đảm bảo chắc chắn việc sử dụng nhãn hiệu trong giai đoạn nộp đơn, chưa tiến hành cấp văn bằng bảo hộ thì doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Cục SHTT.

Khi nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu không sử dụng,bất kỳ bên thứ 3 nào cũng có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với lý do nhãn hiệu không được sử dụng trong 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng.

Trên đây là thông tin về thời điểm sử dụng thương hiệu. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn xin quý khách liên hệ số HOTLINE: 0968896603.

Bài viết tham khảo :

Đăng ký thương hiệu

Thời điểm sử dụng thương hiệu

Đăng ký độc quyền thương hiệu

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *