Làm dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất nên mở công ty TNHH hay công ty cổ phần?

Trước nhu cầu nhà ở cùng tốc độ đô thị hoá tăng nhanh tại các thành phố lớn. Thị trường dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất vì thế cũng nhiều khách hàng hơn. Vậy khi thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất nên mở công ty TNHH hay công ty cổ phần.

Đọc thêm: Nên mở công ty cổ phần hay công ty TNHH

Đọc thêm: Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

1. Khác biệt giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần là hai loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014. Trong đó có những điểm khác biệt sau:

Tiêu chí Công ty TNHH Công ty cổ phần
Vốn điều lệ Là tổng giá trị phần vốn góp do chủ sở hữu/các thành viên cam kết góp khi thành lập công ty Được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
Số lượng thành viên 01 chủ sở hữu là tổ chức/cá nhân đối với công ty TNHH một thành viên

Từ 02 và không quá 50 thành viên là tổ chức, cá nhân đối với công ty TNHH hai thành viên

Cổ đông là tổ chức/cá nhân nắm giữ cổ phần của công ty

Cần ít nhất 03 cổ đông sáng lập khi thành lập công ty

Không giới hạn số lượng cổ đông

Huy động vốn Được phát hành trái phiếu, không được phát hành cổ phiếu Được phát hành trái phiếu, cổ phiếu, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nên khả năng huy động vốn cao hơn
Chuyển nhượng vốn Chuyển nhượng vốn có điều kiện, ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty Cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong 03 năm đầu thành lập

Kết thúc thời hạn 03 năm được tự do chuyển nhượng cổ phần

Cơ quan điều hành cao nhất Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên với công ty TNHH hai thành viên

Đại hội đồng cổ đông

thiet ke kien truc noi that

2. Chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần khi kinh doanh tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất

Các loại hình doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH cũng như công ty cổ phần nói riêng không có loại hình doanh nghiệp nào là tốt nhất. Mỗi loại hình có những ưu, nhược điểm nhất định và phù hợp trong từng hoàn cảnh, lĩnh vực cụ thể. Vì vậy không thể nói kinh doanh dịch vụ thiết kế kiến trúc nội thất lựa chọn công ty cổ phần tốt hơn so với công ty TNHH cũng như ngược lại.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thì loại hình công ty TNHH thường được lựa chọn nhiều hơn so với công ty cổ phần. Đặc biệt đối với dịch vụ thiết kế kiến trúc nội thất yêu cầu kinh nghiệm, trình độ hiểu biết cũng như uy tín để lôi kéo và thuyết phục khách hàng trong khi không cần nhiều vốn để duy trì hoạt động. Tuy nhiên với những công ty cần nguồn tài chính dồi dào để mở rộng hoạt động thì lựa chọn công ty cổ phần lại hợp lý hơn.