Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về giáo dục

Bạn đang không biết về thông tin, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về giáo dục.

Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Các loại hình thành lập công ty trong lĩnh vực giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
 • Thành lập cơ sở giáo dục mầm non.
 • Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học).
 • Thành lập cơ sở giáo dục đại học.
 • Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về giáo dục:

 • Năng lực tài chính
 •  Cơ sở vật chất, thiết bị
 • Chương trình giáo dục
 • Đội ngũ nhà giáo

Tất cả các vấn đề này được pháp luật quy định cụ thể tại các Điều 35, 36, 37, 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước người khi thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam cần thực hiện thủ tục đăng kí đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

Bước 2: Đăng ký thành lập công ty về giáo dục

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ GDĐT có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ GDĐT thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện, thư điện tử cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Bộ GDĐT, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ GDĐT lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ  xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, Bộ GDĐT thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 •  Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục;
 • Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên. Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *