Quyền đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục cần thiết và quan trọng đối với mỗi chủ sở hữu trong việc bảo hộ nhãn hiệu của mình. Vậy ai là người có quyền đăng ký nhãn hiệu? Bài viết dưới đây, LNP LAW sẽ giúp quý khách tìm hiểu rõ vấn đề này.

Căn cứ pháp lý:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-so-huu-tri-tue-2009-sua-doi-36-2009-QH12-90634.aspx

QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

  • Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất,kinh doanh hợp pháp có quyền đăng ký  nhãn hiệu  dùng cho hàng hóa hoặc dịch vụ do mình sản xuất hoặc kinh doanh;
  • Tổ chức hoặc cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;
  • Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn thuộc về tổ chức,cá nhân đại diện cho tập thể các cá nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tương ứng.
  • Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  • Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Cục Sở hữu trí tuệ,386 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà Nội
Tài khoản: 920.90.006 Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

  • Tổ chức,cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu,hoặc có thể (không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,thay mặt mình làm và nộp đơn.
  • Tổ chức,cá nhân nước ngoài không thường trú hoặc không có đại diện hợp pháp,không có cơ sở kinh doanh thực thụ ở Việt Nam nộp đơn thông qua việc uỷ quyền cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
  • Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt,séc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm chi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là thông tin về quyền đăng ký nhãn hiệu. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn xin quý khách liên hệ số HOTLINE: 0968896603.

Bài viết tham khảo:

Đăng ký nhãn hiệu ở đâu

Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nôi

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *