Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất năm 2020

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần có Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Phụ lục A Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy định mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

>> Đọc thêm: Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bào hộ như thế nào?

                                                  TỜ KHAI                                                   ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

                             DẤU NHẬN ĐƠN                              (Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                          Ngày nộp đơn:
1      TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

   PHÂN LOẠI QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

2                                                                                          CHỦ ĐƠN                                          

                                               (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

3                                                                               ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn               Mã đại diện

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

4                                                                                  TÁC GIẢ

Tên đầy đủ                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

                 CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ                XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

        Số đơn

 

 

    Ngày nộp đơn

 

 

  Nước nộp đơn

 

 

6                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn đơn
—  Phí phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp ….. phân nhóm
—  Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ….. yêu cầu/đơn ưu tiên
—  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định đơn                                                                                                                                                ….. phương án

(của mỗi sản phẩm)

—  Phí thẩm định đơn                                                                                          

 

….. phương án

(của mỗi sản phẩm)             

—  Phí công bố đơn đơn
    —  Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)                                     ….. hình
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

7                             CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm…….trang x …….bản 

— Bản mô tả bằng tiếng……., gồm…….trang

— Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm…….ảnh  x …….bộ

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

     — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………………)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)  

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

—

—

 

 

—                      Cán bộ nhận đơn 

—                 (ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—

—

—          

—

—

—

8                                                                      CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                Khai tại: …………. ngày … tháng … năm                                                                                                                               Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)