Lĩnh vực cấm đầu tư 2020

Mặc dù các nhà đầu tư có quyền lựa chọn lĩnh vực đầu tư của mình nhưng có những lĩnh vực nhà đầu tư không được phép đăng ký hoạt động.Vậy, lĩnh vực cấm đầu tư là gì theo quy định pháp luật?

1. Thế nào là lĩnh vực cấm đầu tư:

Những doanh nghiệp thực hiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh bị cấm sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tức là không có quyền được thực hiện hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của mình.

Theo khoản 6 Luật đầu tư 2014, các ngành, nghề bị cấm kinh doanh bao gồm:

  • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này gồm 45 loại;
  • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 Luật Đầu tư năm 2014, các loại hợp chất và khoáng vật bị cấm đầu tư kinh doanh bao gồm 8 loại hóa chất độc và 4 loại tiền chất.
  • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
  • Kinh doanh mại dâm;
  • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Lĩnh vực cấm đầu tư 2020 1

2. Hậu quả pháp lý của việc kinh doanh nghành nghề cấm:

– Cấm kinh doanh mại dâm:

Theo quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam, mại dâm là một nghề bị pháp luật nghiêm cấm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự  bao gồm các hành vi khác nhau như chứa mại dâm, mội giới mại dâm. Hành vi mại dâm có tác động tiêu cực đến nền văn minh, làm biến dạng nhân cách con người, gây ảnh hưởng trật tự công cộng và thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của con người.

– Cấm mua, bán người hoặc mua, bán mô, bộ phận cơ thể người:

Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi mua bán người hoặc bộ phận cơ thể người bị xếp vào các hành vi bị nghiêm cấm, bị coi là tội phạm và xét xử hình sự với mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tùy mức độ và hành vi phạm tội.

Hoạt động kinh doanh mua bán người, mô, bộ phận cơ thể người cũng được quy định trong Bộ luật hình sự với khung hình phạt tăng nặng cao nhất lên đến tù chung thân.

Ngoài những quy định cụ thể trên thì dựa vào mức độ vi phạm và hành vi vi phạm như thế nào thì Bộ luật hình sự sẽ ra quyết định xử phạt tương ứng.

 

***** Các bài viết liên quan *****

Chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài 2020

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2020

DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐTNN THEO HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN ASEAN (ACIA)

NGUYÊN TẮC TẬP HỢP VÀ CÔNG BỐ DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của Việt Nam

Thủ tục làm visa cho nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và EU tại Việt Nam