Làm sao để gia hạn dự án đầu tư?

Gia hạn dự án đầu tư là thủ tục hành chính do nhà đầu tư thực hiện nhằm kéo dài thời gian hoạt động của dự án đầu tư. Do thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà việc gia hạn dự án đầu tư phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm: Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư mới nhất năm 2020

Đọc thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi tên dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Điều 43 Luật Đầu tư 2014 quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, trong đó:

– Dự án đầu tư trong khu kinh tế có thời hạn hoạt động không quá 70 năm;

– Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế có thời hạn hoạt động không quá 50 năm;

– Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thù hồi vốn chậm thì thời hạn có thể hơn 50 năm nhưng không quá 70 năm.

Thời gian thực tế trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường thấp hơn thời hạn tối đa được cấp cho dự án đó.

gia han du an dau tu

2. Hồ sơ gia hạn dự án đầu tư

Luật đầu tư 2014 quy định hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị gia hạn dự án đầu tư;

– Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014 liên quan đến việc gia hạn dự án

+ Quyết định của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu công ty (nhà đầu tư) về việc điều chỉnh gia hạn dự án;

+ Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về việc gia hạn thời gian hoạt động của dự án;

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của công ty;

+ Giải trình về việc điều chỉnh gia hạn thời gian hoạt động của dự án.

gia han du an dau tu

3. Thủ tục gia hạn dự án đầu tư

Chỉ những dự án đầu tư đã góp đủ vốn theo quy định của pháp luật mới được tiến hành gia hạn dự án. Thời hạn tối đa dự án được gia hạn tương ứng với thời gian thực hiện dự án (50 đến 70 năm tuỳ từng trường hợp). Sau khi chuẩn bị xong các hồ sơ nêu tại mục 2, nhà đầu tư nước ngoài khai thông tin hồ sơ trực tuyến tại website dautunuocngoai.gov.vn. Hồ sơ sau đó được nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định và thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Với hơn 10 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiệt huyết. LNP LAW cung cấp dịch vụ cấp, thay đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư có nhu cầu. Nhà đầu tư sẽ nhận được các công việc sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

– Tư vấn, trả lời các thắc mắc của khách hàng về thủ tục pháp lý khi gia hạn dự án đầu tư;

– Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và tiến hành thủ tục gia hạn dự án đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan quản lý đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình gia hạn dự án;

– Nhận Giấy chứng nhận đầu tư có thời gian hoạt động được gia hạn, bàn giao kết quả cho khách hàng.