Hợp đồng chuyển nhượng tài sản theo quy định mới nhất năm 2020

Hợp đồng chuyển nhượng tài sản là sự thỏa thuận giữa hai bên. Theo đó, một bên chuyển tài sản sang cho bên kia, bên được chuyển nhượng phải thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng theo thỏa thuận.

Đọc thêm: Nhượng quyền thương mại và các vấn đề cần lưu ý năm 2020

Đọc thêm: Các phương thức để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng tài sản

Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng

Việc xác định chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng tài sản là một vấn đề rất quan trọng. Chủ thể đó có thể là tổ chức, pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình…(các chủ thể khác nhau của quan hệ dân sự) có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Theo đó:

– Bên chuyển nhượng: là người có tài sản đem bán, là chủ sở hữu tài sản hoặc là người được ủy quyền bán hoặc cũng có thể là người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng: là người có tiền mua tài sản.

Trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản, nội dung chủ thể của hợp đồng được xây dựng thông qua các thông tin về nhân thân của các chủ thể như: tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…

Trong trường hợp tài sản được chuyển nhượng  qua ủy quyền thì ngoài việc phải ghi nhận đầy đủ thông tin của của hai bên còn phải thể hiện rõ thông tin của người thực hiện công việc ủy quyền và ghi rõ người thực hiện công việc ủy quyền.

Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng tài sản

Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng tài sản rất phong phú: bằng miệng, văn bản, văn bản có công chứng. Tùy thuộc vào đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng mà pháp luật quy định những hình thức tương ứng, thích hợp.

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng tài sản

Đối tượng của hợp đồng là tài sản.

Tài sản là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng tài sản có thể là vật, có thể là quyền tài sản với điều kiện tài sản đó phải được phép giao dịch.

– Nếu tài sản là vật thì vật đó phải được xác định rõ (vật gì; trọng lượng; khối lượng; số lượng);

– Nếu là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên chuyển nhượng.

Ngoài ra, theo quy định của các văn bản pháp luật khác thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng còn có thể là các tài sản hình thành trong tương lai.

Nội dung quan trọng của hợp đồng chuyển nhượng tài sản

Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển nhượng

Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản do các bên thỏa thuận:

–  Giá: các bên thoả thuận về giá thì có thể thoả thuận về mức giá cụ thể hoặc thoả thuận về một phương pháp xác định giá.

– Phương thức thanh toán: Các bên có thể thoả thuận việc thanh toán phải được thực hiện một lần hay nhiều lần, vào một thời điểm hay trong một thời hạn nhất định, bằng tiền mặt hay chuyển khoản, …

Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng

Đối với những tài sản chuyển nhượng là vật trao tay, thông thường hai bên cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau: bên nhận chuyển nhượng trả tiền, đồng thời bên chuyển nhượng giao vật. Ngoài ra, thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thường được các bên thỏa thuận và xác định trong hợp đồng. Theo đó, bên chuyển nhượng phải giao tài sản cho bên nhận chuyển nhượng  theo đúng thời hạn đã thoả thuận. 

Nếu các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng giao tài sản và bên chuyển nhượng cũng có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng nhận tài sản vào bất cứ lúc nào nhưng bên yêu cầu phải báo trước cho bên kia một khoảng thời gian hợp lý.

–  Bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho bên chuyển nhượng tiền mua tài sản theo thời hạn đã thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thanh toán, thì bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho bên chuyển nhượng ngay tại thời điểm nhận tài sản.

– Nếu trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản, các bên không thoả thuận về việc bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì bên chuyển nhượng phải giao tài sản và bên nhận chuyển nhượng phải trả tiền vào cùng một lúc. Nếu việc giao tài sản cần phải thực hiện trong một thời gian kéo dài thì bên chuyển nhượng phải giao tài sản trước, bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán ngay sau khi nhận đủ tài sản.

Phương thức giao tài sản chuyển nhượng

–  Phương thức giao tài sản do các bên thoả thuận tuỳ thuộc vào tính chất của tài sản. Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về phương thức giao tài sản, thì bên chuyển nhượng giao tài sản trong một lần và trực tiếp cho bên nhận chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện hợp đồng chuyển nhượng

Địa điểm thực hiện hợp đồng chuyển nhượng do các bên thỏa thuận.

 Nếu các bên không thỏa thuận về địa điểm thực hiện hợp đồng thì địa điểm thực hiện hợp đồng chuyển nhượng được xác định như sau:

+ Nếu tài sản chuyển nhượng là bất động sản thì địa điểm giao tài sản là nơi có bất động sản đó.

+ Nếu tài sản chuyển nhượng là động sản thì địa điểm giao tài sản là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên chuyển nhượng.

+ Địa điểm thanh toán là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên chuyển nhượng.

Hy vọng rằng với những tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp được câu hỏi Quý khách hàng về Hợp đồng chuyển nhượng tài sản theo quy định hiện hành. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc, Quý khách hàng có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn pháp lý LNP .