Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh là hai loại chứng nhận cho một doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện để tiến hành hoạt động. Vậy, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh có đặc điểm gì?

1. Khái niệm chung:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

– Giấy phép kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh được cấp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Có thể hiểu giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh 1

2. Ý nghĩa pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đã xác lập một tổ chức kinh doanh. Lúc đó tư cách của chủ thể kinh doanh đã có nhiều thay đổi so với cá nhân kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh: Là sự chứng nhận, cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chủ thể kinh doanh đủ điều kiện.

3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Giấy phép kinh doanh:

Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Ví dụ như: kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; kinh doanh dịch vụ pháp lý;…).

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác).

 

***** Các bài viết liên quan *****

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế tại Hồ Chí Minh mới nhất năm 2020

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Hà Nội nhanh nhất

Thủ tục đăng ký Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Thủ tục đăng ký Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Khác biệt giữa Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mở khoá trạng thái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp sản xuất phim

Dịch vụ thành lập công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói giá rẻ uy tín nhất tại Hà Nội

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2020