Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng không thể thiếu trong đời sống xã hội, doanh nghiệp muốn kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy điều kiện cụ thể của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu gồm những gì?

 

Đọc thêm: Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Đọc thêm: Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Hà đông

1. Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là gì?

Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là thương nhân làm đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân này tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình và hệ thống đại lý trực thuộc để hưởng thù lao.

2. Điều kiện của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thương nhân đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự thì được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doang xăng dầu:

dai ly kinh doanh xang dau

2.1. Điều kiện chung

Thương nhân là doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi thành lập có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu. Trường hợp chưa đăng ký ngành nghề thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký bổ sung.

2.2. Điều kiện cơ sở vật chất

– Có kho, bể (dung tích tối thiểu 2000 m3) do thương nhân sở hữu hoặc đi thuê;

–  Có phương tiện vận tải do thương nhân sở hữu hoặc đi thuê;

– Có hệ thống phân phối xăng dầu tối thiểu năm cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

2.3. Điều kiện nhân sự:

Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy xác nhận thương nhân phân phối xăng dầu

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật;

– Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân;

– Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý.

dai ly kinh doanh xang dau

4. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Căn cứ vào phạm vi của tổng đại lý kinh doah xăng dầu mà thẩm quyền cấp Giấy xác nhận được phân thành:

– Bộ Công Thương với tổng đại lý có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

– Sở Công Thương với tổng đại lý có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, có quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét và kiểm tra năng lực thực tế để cấp Giấy xác nhận cho thương nhân.

– Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân thì ra thông báo từ chối bằng văn bản nêu rõ lý do;

– Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ thì cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.