Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng không thể thiếu trong đời sống xã hội, doanh nghiệp muốn kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy điều kiện cụ thể đối với thương nhân phân phối xăng dầu gồm những gì?

 

Đọc thêm: Điều kiện kinh doanh thuốc lá mới nhất năm 2020

Đọc thêm: Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

1. Thế nào là thương nhân phân phối xăng dầu?

Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối để bán lẻ xăng dầu thông qua các cửa hàng bán lẻ của mình, hệ thống đại lý trực thuộc và thương nhân nhượng quyền.

2. Điều kiện của thương nhân phân phối xăng dầu

Thương nhân phân phối xăng dầu đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự thì được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu:

2.1. Điều kiện chung

Thương nhân là doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi thành lập có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu. Trường hợp chưa đăng ký ngành nghề thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký bổ sung.

thuong nhan phan phoi xang dau

2.2. Điều kiện cơ sở vật chất

– Có kho, bể (dung tích tối thiểu 2000 m3) do thương nhân sở hữu hoặc đi thuê;

–  Có phương tiện vận tải do thương nhân sở hữu hoặc đi thuê;

– Có phòng thử nghiệm do thương nhân sở hữu hoặc hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm;

– Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, gồm tối thiểu năm cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

2.3. Điều kiện nhân sự:

Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy xác nhận thương nhân phân phối xăng dầu

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật;

– Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

thuong nhan phan phoi xang dau

4. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thẩm định, xem xét và kiểm tra năng lực thực tế để cấp Giấy xác nhận cho thương nhân.

– Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân thì Bộ ra thông báo từ chối bằng văn bản nêu rõ lý do;

– Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ, Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Giấy xác nhận có hiệu lực là 05 năm kể từ ngày được cấp mới. Trường hợp thương nhân muốn tiếp tục thực hiện kinh doanh phân phối xăng dầu thì lập hồ sơ đề nghị cấp mới gửi về Bộ Công Thương 30 ngày trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.