Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

 

Cách thức đăng ký nhãn hiệu tại EU:

 • Đăng ký qua thỏa ước Madrit
 • Đăng kí/ nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu châu Âu EUIPO

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại cộng đồng chung châu Âu (EU)

Sơ đồ quy trình đăng ký nhãn hiệu tại châu Âu (EU)

 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu EUIPO
 • Nộp đơn trực tuyến

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký nhãn hiệu
 • Thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Bản mô tả về nhãn hiệu và danh sách hàng hóa/dịch vụ nhãn hiệu đăng ký
 • Trong thời gian kiểm tra đơn đăng ký mà đơn được xác định là có lỗi hoặc có người phải đối đơn, EUIPO sẽ gửi thông báo và yêu cầu sửa đổi/trả lời phản đối trong vòng 02 tháng. Trường hợp việc sửa đổi/trả lời không được chấp nhận bởi cơ quan đăng kí có thể đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy.

Trường hợp không có phản đối, và nhãn hiệu bạn đăng ký đủ điều kiện để trở thành nhãn hiệu, cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ ra công bố là bạn đã áp dụng nhãn hiệu đối với hóa hóa/dịch cụ chỉ định. Đây chưa phải là công bố nhãn hiệu được đăng kí, mục đích của bước này là công bố rộng rãi về nhãn hiệu đăng được xem xét cho mọi người biết đến, xem có ai muốn phản đối việc đăng ký này không)

 • Sau khi nhãn hiệu được công bố, trường hợp có sự phản đối của bên thứ ba, bên phản đối có 03 tháng để phản đối. Trường hợp phản đối thành công, nhãn hiệu đó không thể đăng ký nhãn hiệu EU nữa, tuy nhiên có thể chuyển đổi thành nhãn hiệu quốc gia.
 • Trường hợp không có ai phải đối hoặc phải đối không thành công, nhãn hiệu sẽ được đăng ký tại EU

Chi phí đăng ký nhãn hiệu:

 • Chi phí nộp đơn cơ bản cho 1 nhãn hiệu thông qua điện tử là 850 Euro;
 • Chi phí nộp đơn cho cơ bản một nhãn hiệu trực tiếp tại EUIPO là 1000 Euro;
 • Chi phí nộp đơn cơ bản cho một nhãn hiệu tập thể hoặc chứng nhận nhãn hiệu châu Âu là 1.800 Euro;
 • Chi phí nộp đơn cơ bản cho một nhãn hiệu tập thể hoặc chứng nhận nhãn hiệu châu Âu thông qua điện tử là 1.500 Euro;
 • Đối với nhóm thứ hai của dịch vụ/ hàng hóa trong một nhãn hiệu/nhãn hiệu tập thể chi phí nộp thêm là 50 Euro;
 • Đối với mỗi nhóm hàng hóa dịch vụ khi đã vượt quá hai nhóm trong một nhãn hiệu/nhãn hiệu tập thể, chi phí nộp thêm là 150 Euro.

_________________________________

Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chúng tôi với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý của mình đến khách hàng trên toàn quốc.

Liên hệ Luật sư tư vấn và hỗ trợ tất cả các Dịch vụ liên quan đến Sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

LNP LAW

Địa chỉ: số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02463292936

HOTLINE: 0832929912

Email: info@lnplegal.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *