Cấm doanh nghiệp mua bán, chuyển nhượng, góp vốn bằng tiền mặt

Hiện naym việc các doanh nghiệp mua bán, chuyển nhượng, góp vốn để mở rộng đầu tư kinh doanh là việc phổ biến và thông thường của các doanh nghiệp. Phát triển, hợp tác đầu tư cùng nhau lớn mạnh là điều tất yếu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có phải mọi trường hợp doanh nghiệp đều được mua bán, chuyển nhượng, góp vốn bằng tiền mặt hay không?

Mời Quý bạn đọc và Quý Doanh nghiệp tham khảo bài viết dưới đây của LNP Law.

Ngày 01/03/2014, Nghị định 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt có hiệu lực, theo đó, các giao dịch dưới đây không được phép thực hiện bằng tiền mặt:

– Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính;

– Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

– Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán cũng như trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán;

– Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp;

– Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau;

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về kế hoạch rút tiền mặt và việc khách hàng thông báo trước khi rút tiền mặt với số lượng lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *