Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa KDCN

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng, Ví dụ:

– Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật.

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.

– Hình dáng bên ngoài chỉ có giá trị thẩm mỹ (không dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp).

– Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

– Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Kiểu dáng công nghiệp là hình khối màu sắc…vì vậy, đối với một sản phẩm có sử dụng KDCN sẽ gây ấn tượng với người tiêu dùng, giúp họ dễ nhớ tới sản phẩm của cá nhân/tổ chức. Vì vậy, đăng ký bảo hộ KDCN nhằm ngăn chặn các đối tượng khác khai thác trái phép KDCN của mình, làm suy giảm uy tín, thương hiệu mà cá nhân, tổ chức đã xây dựng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *