Bảo hộ quyền tác giả

Mỗi tác phẩm ra đời là cả tâm huyết, kết tinh sáng tạo của tác giả. Chính vì vậy, bất kỳ tác giả nào cũng muốn mình có toàn quyền quyết định, được pháp luật, mọi người công nhận tác phẩm của mình. Đồng thời không một tác giả nào muốn tác phẩm của mình bị sao chép, xâm phạm. Vì điều đó, khi sáng tác ra một tác phẩm điều cần thiết đầu tiên tác giả cần làm là đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm của mình. Hiểu được tầm quan trọng, mong muốn này của quý vị, bài viết dưới đây công ty LNP Law sẽ giới thiệu cho quý vị những quy trình thủ tục để đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

Cơ sở pháp lý:

https://thuvienphapluat.vn/page/SearchTag.aspx?tag=Lu%E1%BA%ADt%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

 1. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Một tác phẩm được bảo hộ về quyền tác giả thì tác phẩm đó:

+ Phải là kết quả lao động trí tuệ, sáng tạo của con người

+ Phải thể hiện được tính riêng của tác giả

+ Phải được cố định dưới dạng hình thức nhất định.

Tác phẩm được bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân được phát sinh kể từ khi tác phẩm đó ra đời. Còn quyền tài sản được bảo hộ khi đăng ký quyền tác giả. Phạm vi quyền tác giả tùy thuộc vào tác giả có là chủ sở hữu của tác phẩm hay không.

2. Người có quyền được đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu có quyền được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả
 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác;tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả

 • Quyền nhân thân của tác giả: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.
 • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản quy định có thời hạn bảo hộ sau:
 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn 50 năm kể từ khi các tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình.
 • Tác phẩm khác không thuộc các loại hình tác phẩm kể trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

4. Hồ sơ cần để bảo hộ quyền tác giả

Theo Bộ Luật sở hữu trí tuệ 2014 ghi tại khoản 2 điều 50, Đơn đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

5. Quy trình bảo hộ quyền tác giả

Tác giả nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 1 trong các địa chỉ sau:

– Phòng thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú

Trong khoảng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm xử lý và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Hiệu lực của giấy chứng nhận quyền tác giả Có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

6. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

 • Đối với tác phẩm di cảo: thời hạn bảo hộ là 50 năm kể tính từ ngày đầu tiên tác phẩm được công bố.
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, tác phẩm khuyết danh: thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu. Đối với trường hợp tác phẩm chưa được công bố trong  thời hạn là 25 năm kể từ khi tác phẩm được hình thành thì thời hạn bảo hộ trong trường hợp này là 100 năm.
 • Các loại hình tác phẩm còn lại ( văn học – nghệ thuật): Thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời. Tại một số quốc gia Châu Âu thì thời hạn này là 70 năm sau khi tác giả qua đời.
 • Năm tính trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả được tính như sau: thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31 tháng 12 năm cuối cùng của thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định

Trên đây là bài viết về quy trình thủ tục bảo hộ quyền tác giả. Mọi thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ số HOTTEl: 02463292936

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, tác phẩm nhanh và uy tín

Đăng ký nhãn hiệu giá rẻ

Quyền đăng ký nhãn hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *